دسته بندی محصولات (برندها)

نوع محصول : ترانزیستور دارلینگتون

شماره فنی : EVL32-060

نام شرکت سازنده : FUJI

Datasheet :

جزئیات :

ماژول ترانزیستور دارلینگتون دوبل 120 آمپر 600 ولت ساخت فوجی الکتریک

محصولات هم گروه

EVK71-060

ترانزیستور دارلینگتون

EVK71-060

FUJI

اطلاعات بیشتر...
EVK31-050

ترانزیستور دارلینگتون

EVK31-050

FUJI

اطلاعات بیشتر...
EVL32-060

ترانزیستور دارلینگتون

EVL32-060

FUJI

اطلاعات بیشتر...
ETK85-050

ترانزیستور دارلینگتون

ETK85-050

FUJI

اطلاعات بیشتر...
6DI20MS-050A

ترانزیستور دارلینگتون

6DI20MS-050A

FUJI

اطلاعات بیشتر...
6DI150A-060

ترانزیستور دارلینگتون

6DI150A-060

FUJI

اطلاعات بیشتر...
6DI120C-060

ترانزیستور دارلینگتون

6DI120C-060

FUJI

اطلاعات بیشتر...
EVM31-060

ترانزیستور دارلینگتون

EVM31-060

FUJI

اطلاعات بیشتر...
6DI100A-060

ترانزیستور دارلینگتون

6DI100A-060

FUJI

اطلاعات بیشتر...
6DI30B-050

ترانزیستور دارلینگتون

6DI30B-050

FUJI

اطلاعات بیشتر...
6DI15A-050

ترانزیستور دارلینگتون

6DI15A-050

FUJI

اطلاعات بیشتر...
2DI240A055

ترانزیستور دارلینگتون

2DI240A055

FUJI

اطلاعات بیشتر...