دسته بندی محصولات (برندها)

نوع محصول : IGBT

شماره فنی : BSM75GD120DN2

نام شرکت سازنده : INFINEON

Datasheet :

جزئیات :

ماژول IGBT شش تایی 75 آمپر 1200 ولت ساخت اینفینیون

• Solderable Power module
• 3-phase full-bridge
• Including fast free-wheel diodes
• Package with insulated metal base plate

محصولات هم گروه

BSM25GD100D

ماژول IGBT

BSM25GD100D

SIEMENS

اطلاعات بیشتر...
BSM75GD120DN2

IGBT

BSM75GD120DN2

INFINEON

اطلاعات بیشتر...
BSM50GD120DN2

IGBT

BSM50GD120DN2

INFINEON

اطلاعات بیشتر...
BSM25GD120DN2

IGBT

BSM25GD120DN2

INFINEON

اطلاعات بیشتر...
FS50R12KE3

IGBT

FS50R12KE3

INFINEON

اطلاعات بیشتر...
FS75R12KT3

IGBT

FS75R12KT3

INFINEON

اطلاعات بیشتر...
FS75R12KE3G

IGBT

FS75R12KE3G

INFINEON

اطلاعات بیشتر...
FS75R12KE3

IGBT

FS75R12KE3

INFINEON

اطلاعات بیشتر...
FS100R12KE3

IGBT

FS100R12KE3

INFINEON

اطلاعات بیشتر...
FS150R12KE3

IGBT

FS150R12KE3

INFINEON

اطلاعات بیشتر...
FB20R06KL4

IGBT

FB20R06KL4

INFINEON

اطلاعات بیشتر...
FS15R12YT3

IGBT

FS15R12YT3

INFINEON

اطلاعات بیشتر...
FS20R06VE3_B2

IGBT

FS20R06VE3_B2

INFINEON

اطلاعات بیشتر...
BSM50GX120DN2

IGBT

BSM50GX120DN2

INFINEON

اطلاعات بیشتر...
FS150R12KT3

IGBT

FS150R12KT3

INFINEON

اطلاعات بیشتر...
FS100R12KT3

IGBT

FS100R12KT3

INFINEON

اطلاعات بیشتر...
FS150R12KT4

IGBT

FS150R12KT4

INFINEON

اطلاعات بیشتر...