دسته بندی محصولات (برندها)

نوع محصول : پل دیود سه فاز

شماره فنی : VUO110-16 NO7

نام شرکت سازنده : IXYS

Datasheet :

جزئیات :

پل دیود سه فاز 110 آمپر 1600 ولت ساخت IXYS آلمان

3~ Rectifier Bridge

محصولات هم گروه

VUO190-16 NO7

پل دیود سه فاز

VUO190-16 NO7

IXYS

اطلاعات بیشتر...
VUO160-16 NO7

پل دیود سه فاز

VUO160-16 NO7

IXYS

اطلاعات بیشتر...
VUO110-16 NO7

پل دیود سه فاز

VUO110-16 NO7

IXYS

اطلاعات بیشتر...
VUO82-16 NO7

پل دیود سه فاز

VUO82-16 NO7

IXYS

اطلاعات بیشتر...
VUO36-16 NO8

پل دیود سه فاز

VUO36-16 NO8

IXYS

اطلاعات بیشتر...
VUB120-16 NO2

پل دیود سه فاز با BRAKE

VUB120-16 NO2

IXYS

اطلاعات بیشتر...
VUB145-16 NO1

پل دیود سه فاز با BRAKE

VUB145-16 NO1

IXYS

اطلاعات بیشتر...
VUB120-16 NOXT

پل دیود سه فاز با BRAKE

VUB120-16 NOXT

IXYS

اطلاعات بیشتر...